Umowa na zamieszczenie ogłoszeń oraz Warunki użytkowania strony Workmarket.eu

1. Założenia wstępne

Firma E-Jobs Service s.r.o. zarejestrowana pod adresem Praga 5, Na Plzeńce 1236/2, Smihów, kod pocztowy: 150 00 (Na Plzeňce 1236/4, 150 00 Praha 5) oraz posiadająca pozycję w Komercyjnym rejestrze municypalnego sądu Pragi dział C plik 238967, występuje jako operator workmarket.eu (dalej «Operator»), dostępny pod adresem URL https://workmarket.eu, (dalej mianowanym «Serwer workmarket.eu» lub «Serwer»), na którym zamieszczone są wakaty i CV (również mianowane „Ogłoszenia”) przez użytkowników serwera (mianowanych „Reklamodawcami”) na podstawie warunków określonych poniżej.

2. Opis usług workmarket.eu

Serwer workmarket.eu jest przeznaczony do wyświetlania ogłoszeń indywidualnych Reklamodawców, ofert pracy i żądania ofert zatrudnienia dla osób zainteresowanych takimi ofertami (zwanych dalej „Wnioskodawcami“ lub „Kandydatami“), a także umożliwia kandydatom wyszukiwanie poszczególnych ogłoszeń zamieszczonych na Serwerze .

3. Rejestracja wnioskodawcy

 • 3.1. Zamieszczać ogłoszenia mogą zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani użytkownicy.
 • 3.2. Reklamodawca może być osobą fizyczną lub prawną i znajdować się w dowolnym miejscu na świecie.
 • 3.3. Reklamodawca zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych, które wprowadzane są na Serwer, w szczególności adresu e-mail, telefonów, nazwiska itp., niezbędnych aby umożliwić kontakt z nim każdemu kandydatowi. W tym celu Reklamodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO). Zawieszenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić w dowolnym momencie, na pisemny wniosek Reklamodawcy do Operatora poprzez e-mail: info@workmarket.eu
 • 3.4. Reklamodawca zgadza się, że wszelkie dane dotyczące jego działań, które wprowadza na Serwer, w tym dane kontaktowe - e-mail, telefon, będą przetwarzane przez Operatora, aby umożliwić komunikację z dowolnym Reklamodawcą.
 • 3.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie jego konta przez Reklamodawcę lub wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, jeśli Reklamodawca przekazał hasło do swojego konta stronie trzeciej, umożliwiając w ten sposób dostęp do swoich danych.

4. Prawa i obowiązki stron

 • 4.1 Reklamodawca musi umieścić na serwerze tylko te ogłoszenia, które są zgodne z zasadami ogłoszeń Workmarket.eu i są dostępne pod adresem URL (https://workmarket.eu/terms/ („Zasady ogłoszeń“).
 • 4.2. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia, a Operator nie ponosi takiej odpowiedzialności. Reklamodawca jest zobowiązany do przestrzegania Warunków świadczenia usług i zasad ogłoszenia, tworząc ogłoszenie opierać się na obowiązujących normach prawnych i etycznych.
 • 4.3. Reklamodawca jest odpowiedzialny za to, że treść ogłoszenia i/lub obraz dołączony do ogłoszenia nie wpłynie na prawa osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw stron trzecich przez Reklamodawcę.
 • 4.4. Zdjęcie można dołączyć do bezpłatnych, jak i płatnych ogłoszeń.
 • 4.5. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia zamieszczonego na Serwerze przez pracownika/osobę upoważnioną przez Reklamodawcę, tak jak w przypadku gdy Reklamodawca sam wprowadziłby te informacje.
 • 4.6. Reklamodawca jest zobowiązany do przedstawienia pełnych i rzetelnych informacji na temat ofert pracy, w tym wszystkich warunków wykonywania pracy. Reklamodawca jest zawsze zobowiązany do wskazania w ogłoszeniu pracodawcy, z którym zostanie zawarta umowa o pracę; opisu pozycji; wymagań dotyczących pracy i innych informacji, które wnioskodawca powinien znać. A także okoliczności, jeśli mają miejsce, na przykład - praca na część etatu, dodatkowa praca itd.
 • 4.7. W jednym ogłoszeniu może zostać opisany tylko jeden rodzaj stanowiska pracy. W jednym ogłoszeniu może być zawartych kilka wakatów pod warunkiem, że wszystkie oferty odnoszą się do jednego stanowiska o takich samych warunkach pracy.
 • 4.8. Reklamodawca nie może duplikować ogłoszeń na serwerze. Dublowanie reklam oznacza zamieszczenie identycznych ogłoszeń lub ogłoszeń, za pomocą których oferowana jest ta sama praca na tych samych warunkach.
 • 4.9.  Reklamodawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia rzetelnych informacji na temat nazwy marki lub własnego imienia, wiarygodnego adresu e-mail, identyfikatora i numeru telefonu. Reklamodawca zgadza się, że takie dane zostaną opublikowane w ogłoszeniu. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, które nie zawierają danych kontaktowych Reklamodawcy lub zawierają informacje, które nie są wiarygodne lub są nieaktualne. Takie ogłoszenia będą usuwane bez możliwości ich przywrócenia. Objętość ogłoszenia nie powinna przekraczać rozmiarów określonych przez Operatora.
 • 4.10. Ponadto Reklamodawca jest zobowiązany wskazać do jakiej kategorii należy zamieszczane ogłoszenie i prawidłowo określić rodzaj pracy.
 • 4.11. Ogłoszenia w wersji podstawowej są bezpłatne. Reklamodawca może w razie potrzeby zapłacić za ogłoszenie na serwerze. Ogłoszenie zostanie zatwierdzone w zamówieniu i na warunkach opisanych poniżej.
 • 4.12. Opublikowane ogłoszenie Reklamodawcy jest wyświetlane na serwerze przez ograniczony czas - przez okres 120 dni. Reklamodawca zdaje sobie sprawę, że ogłoszenie będzie na serwerze tylko 120 dni, po czym oferta zostanie usunięta z serwera.
 • 4.13. Reklamodawca ma prawo usunąć swoje ogłoszenie z serwera.
 • 4.14. Zainteresowana strona będzie kontaktować się z Reklamodawcą za pośrednictwem formularza opinii znajdującego się w każdym ogłoszeniu. Operator przesyła treść formularza na adres e-mail wskazany przez Reklamodawcę. Po przesłaniu treści formularza zwrotnego wszelka późniejsza korespondencja odbywa się wyłącznie między Reklamodawcą i Wnioskodawcą. Oprócz odwrotnej formy komunikacji, zainteresowana strona może skontaktować się z Reklamodawcą pod numerem telefonu wskazanym w ogłoszeniu.
 • 4.15. Operator zapewnia komunikację między Reklamodawcą i Wnioskodawcą. Operator nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za trafność jego treści i zgodność z rzeczywistością wszystkich danych zawartych w ogłoszeniu. Relacje między Reklamodawcą i Wnioskodawcą regulują przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego i Ustawy nr 262/2006 Zb.U., Kodeksu pracy ze zmianami. Zawarcie umowy o pracę i jej warunki zależą wyłącznie od Reklamodawcy i Wnioskodawcy. Operator nie gwarantuje zawarcia umowy o pracę i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów o pracę zawieranych między Reklamodawcami i Wnioskodawcami.
 • 4.16. Operator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia ogłoszeń, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami, bez uprzedniego powiadomienia o korekcie i rekompensacie.
 • 4.17. Jeśli reklamodawca poważnie i wielokrotnie narusza niniejsze Warunki korzystania z usługi lub Warunków ogłoszeń, Operator ma prawo do dyskwalifikacji z systemu Reklamodawcy i zablokowania jego dostępu do serwera, bez konieczności korekty i odszkodowania. Jeśli Reklamodawca umieszcza odpłatne ogłoszenie i to ogłoszenie zostanie  usunięte z powodu naruszenia naszych Warunków korzystania z usług ogłoszenia i Zasad, a Reklamodawca zostaje usunięty z systemu, kwota zapłacona za ogłoszenie pozostaje u Operatora jako kara.
 • 4.18. Operator ma prawo do usuwania ogłoszeń w dowolnym czasie, zgodnie ze zmianami na Serwerze, uzasadnionymi interesami Operatora lub w celu ochrony praw osób trzecich. Operator ma prawo do takiego usunięcia bez wyjaśnienia przyczyn.
 • 4.19. Operator zastrzega sobie prawo do publikowania własnych ogłoszeń, a także ogłoszeń niepublikowanych przez Reklamodawcę. W przypadkach, gdy ogłoszenia na Serwerze są publikowane ze źródeł publicznych i gdy Reklamodawca publikuje je na serwerze, Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych reklam. W przypadkach, gdy Reklamodawca nie jest zadeklarowany na Serwerze, a ogłoszenia trafiają na serwer ze źródeł publicznych, osoba prawna lub fizyczna w ogłoszeniu jest uznawana za ostatecznego pracodawcę, tj. organizację, z którą zawarta jest umowa, Operator może zażądać usunięcia takich ogłoszeń z Serwera. Operator zobowiązuje się usunąć takie ogłoszenie na podstawie uzasadnionego wniosku przesłanego e-mailem z Serwera. W przypadkach, w których Reklamodawca opublikował swoje ogłoszenie na Serwerze, Operator wysyła wiadomość e-mail do Reklamodawcy po potwierdzeniu ogłoszenia na Serwerze. W przypadku, gdy Reklamodawca, który wysłał wniosek na serwer i nie chce, aby ogłoszenie było dostępne dla Użytkowników, ma on prawo zażądać od Operatora usunięcia ogłoszenia z Serwera, a Operator zobowiązuje się niezwłocznie wypełnić uzasadnioną prośbę Reklamodawcy.
 • 4.20. Operator zastrzega sobie prawo do wysłania powiadomienia o wygaśnięciu ogłoszenia na adres e-mail Reklamodawcy.
 • 4.21. Poszczególne reklamy mogą być pogrupowane w różne grupy lub kategorie zdefiniowane przez Operatora dla bardziej przejrzystego wyświetlania na Serwerze. W takim przypadku Operator może zmienić wyświetlane dane według własnego uznania. Operator zastrzega sobie prawo do określenia sposobu wyświetlania reklam na serwerze, w tym kolejności sortowania i sposobu ich zmiany w dowolnym momencie.
 • 4.21. Indywidualne ogłoszenia mogą być pogrupowane w różne grupy lub kategorie zdefiniowane przez Operatora dla bardziej przejrzystego wyświetlania na Serwerze. W takim przypadku Operator może zmienić wyświetlane dane według własnego uznania. Operator zastrzega sobie prawo do określenia sposobu wyświetlania ogłoszeń na serwerze, w tym kolejności sortowania i sposobu ich zmiany w dowolnym momencie.
 • 4.22. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru identyfikacyjnego ogłoszenia. Jeżeli identyfikator nie zostanie potwierdzony, Operator ma prawo nie publikować ogłoszenia, nawet bez wstępnego wniosku o korektę i odszkodowanie.
 • 4.23. Operator zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści ogłoszenia zgodnie z Zasadami ogłoszeń i Warunkami świadczenia usług wymienionych poniżej, podczas wyświetlania ogłoszeń na serwerze. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w szczególności w celu usunięcia adresu e-mail i telefonu z tekstu, zmiany rozmiaru liter lub przeniesienia reklamy z niewłaściwej kategorii na właściwą. Moderując ogłoszenia, Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zawartych w nich danych, ani za prawo Reklamodawcy do reklamowania się, a Wnioskodawca za odpowiedź.
 • 4.24. Mimo że Operator korzysta z najnowszych technologii, nie gwarantuje ciągłej funkcjonalności, nieprzerwanej pracy i pełnego bezpieczeństwa Serwera. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu usług z powodu problemów technicznych, w szczególności odpowiedzialności za szkody, które mogą być spowodowane przez Reklamodawcę lub Wnioskodawcę w wyniku całkowitej lub częściowej awarii systemu Serwera lub utraty danych umieszczonych na Serwerze, jeżeli takie uszkodzenie nie powstaje z winy Operatora.

5. Ogłoszenia płatne

 • 5.1. Priorytetowe ogłoszenia mogą być opłacone na Serwerze, a ich publikacja podlega obecnym warunkom.
 • 5.2. Zatwierdzone ogłoszenie płatne to ogłoszenie oznaczone żółtymi gwiazdkami i umieszczone przed nieopłaconymi ogłoszeniami.
 • 5.3. Okres ważności płatnego ogłoszenia wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych, w zależności od wyboru daty płatności i preferencji Reklamodawcy.
 • 5.4. Ogłoszenia komercyjne będą zawsze wyświetlane u góry listy przez cały okres rozliczeniowy. Nieopłacone ogłoszenia nie mają wpływu na opłacone pozycje. Po wygaśnięciu płatnego okresu wybranego przez Reklamodawcę takie ogłoszenie automatycznie zalicza się do kategorii bezpłatnych ogłoszeń i jest przechowywane przez 120 dni kalendarzowych. Pod koniec tego okresu ogłoszenie zostanie usunięte, zgodnie z punktem 4.12 niniejszej Umowy.
 • 5.5. Okres płatny wygaśnie w ciągu od 1 do 30 dni kalendarzowych, w zależności od wyboru liczby dni przez Reklamodawcę lub kiedy ogłoszenie zostanie usunięte przez Reklamodawcę. Jeśli Reklamodawca usunie ogłoszenie przed upływem okresu płatnego, Reklamodawca nie ma prawa do rekompensaty za wcześniejsze usunięcie ogłoszenia.
 • 5.6. W przypadku, gdy Operator odmawia opublikowania/ujawnienia/usunięcia płatnego ogłoszenia, Operator zgadza się zezwolić Reklamodawcy na zatwierdzenie innego odpłatnego ogłoszenia.

6. Warunki finansowe

 • 6.1 Ceny ze zniżką są ustalane zgodnie z cennikiem na stronie internetowej workmarket.eu, dostępnej pod adresem https://workmarket.eu/post, po wypełnieniu głównych pól ogłoszenia.
 • 6.2 Reklamodawca może zapłacić za ogłoszenie za pośrednictwem serwisu internetowego GP webpay (zwanego dalej „ GP webpay“)
 • 6.3. Operator ma prawo nie publikować ogłoszeń na stronie aż do czasu pełnej spłaty zadłużenia, w terminach wskazanych na stronie workmarket.eu dla Usług lub innych produktów dostarczanych przez Operatora.

7. Postanowienia końcowe

 • 7.1. Wszystkie powiadomienia, akty prawne i inne dokumenty związane z niniejszą umową są przesyłane na piśmie, e-mailem lub pocztą, chyba że uzgodniono inaczej. Użytkownik otrzymuje listy na adres e-mail podany na jego koncie. Użytkownik/Reklamodawca wyraża zgodę na wprowadzenie korespondencji handlowej.
 • 7.2. Operator ma prawo do racjonalnej modyfikacji niniejszych Warunków oraz do zmiany Cennika zgodnie z punktem 6.1 niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany Operator dokonuje w ciągu 14 dni po ogłoszeniu zmian Regulaminu. Reklamodawca ma prawo do odmowy przyjęcia nowych warunków i jest zobowiązany pisemnie wypowiedzieć niniejsze warunki świadczenia usług, przesyłając pismo do siedziby Operatora. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
Wybierz linię autobusową